Vestre Kanalkai 20 (2014)

Bygget var opprinnelig oppført som kjøle- og fryselager.
Prosjektet er en fullstendig ombygging til ny funksjon som arkitektkontor med miljøambisjoner.
ARC har vært både arkitekt og byggherre og vi har benyttet prosjektet for å tilegne oss ny kunnskap om miljøvennlige og framtidsrettede løsninger.

Bygget har en hybrid ventilasjonsløsning der motorstyrte åpningsvinduer i tak og fasade lar naturlige luftstrømmer lede ut overskuddsvarme.
Automatiske styrte persienner er integrert i vindusglasset.

Det er benyttet «aerogel» i høytsittende åpningsvinduer og takluker.
Dette er et materialet  som slipper inn maksimalt med dagslys, men ikke varme.

Belysning er energibesparende LED-lys med god kvalitet og fargegjengivelse.

Prosjektet har mange framtidsrettede og miljøvennlige løsninger og dette har utløst støtte fra Enova.

Vi syntes det var riktig å bevare og videreføre det rustikke preget i havneområdet og dette har hatt betydning for valg av materialer og løsninger. Utvendig er bygget kledd i cortenstål.
Hele første etasje har slipte betonggulv. Himlinger i kontorlandskap er av treullsement som gir både god akustikkregulering og en lun og hyggelig atmosfære.

Info

  • Ombygging av lager til arkitektkontor
  • Sted: Vestre Kanalkai 20
  • Byggherre: ARC Arkitekter
  • Entrepenør: Hent AS, Caverion AS
  • Areal: ca 1000m² BTA
  • Innflytting: mars 2014