Sandgata 22 (2019-2022)

Ombygning av eksisterende brygge-eiendom.
Juni 2019 – Juni 2022

Mange alderskvaliteter var allerede tapt i tidligere ombygninger slik at det ble gitt åpning for omfattende inngrep i alt fra bærekonstruksjoner, etasjehøyder, utsparinger i fasade, nye vertikalforbindelser, nye våtromskjerner mm.
Vårt mål har vært å bygge om brygga på en måte som både tar antikvariske hensyn og samtidig legger til rette for ny bruk i lang tid framover.

Prosjektet startet med et ønske om å bedre dagslysforholdene ved å sette inn flere takvinduer.
Da byggearbeidene skulle igangsettes ble det avdekket store avvik i tegningsunderlaget og brygga ble 3D scannet både utvendig og innvendig for å få et mer nøyaktig underlag.
I løpet av prosessen ble det avdekket behov for å rydde opp i tidligere inngrep og ombygningsarbeidene ble vesentlig mer omfattende enn man først hadde sett for seg.

Dekke mot Sandgata ble revet og to lave etasjer ble slått sammen til en høy.
Det ble etablert en ny bærekonstruksjon i stål og eksisterende etasjeskillere ble både hevet og senket. De opprinnelige trebjelkene i taket ble hengt opp i den nye stålkonstruksjonen og eksponert i interiøret.
Oppdragsgiver besluttet å støpe nytt gulv og nye vegger i laveste kjeller mot Sandgata. Ny hovedtrapp og heis ble ført helt ned. Alle disse grepene har vært helt avgjørende for å få til nye attraktive og tilgjengelige utleiearealer.

Fasaden har fått ny kledning, nye vinduer, nye ytterdører og porter.
Komposisjonen er inspirert av fotografier fra en ombygging på slutten av 30-tallet.
Det er jobbet grundig med detaljering, fargesetting og proporsjoner med mål om å oppnå et rolig fasadeuttrykk som oppleves harmonisk og som ser ut som det alltid har vært sånn.

Det er etablert nye belegninger og beplantninger utvendig.
Alle tekniske installasjoner i bygget har blitt skiftet ut.
Vi har hatt et tett og godt samarbeid med øvrige konsulenter, leverandører og utførende.
Dialogen med offentlige myndigheter har også vært god og konstruktiv.

Oppdragsgiver har gjort mange modige beslutninger underveis uten alltid å ha full oversikt over alle konsekvensene. Mange problemer har blitt løst på stedet i tett dialog med dyktige og engasjerte håndverkere.

Det ble skissert planløsninger for mange potensielle kontorleietagere før det ble inngått leieavtale med to virksomheter i Trondheim Kommune.
Nidelven hjemmetjeneste og Aktiviteter for hjemmeboende har fått skreddersydde lokaler med en sentral og attraktiv beliggenhet. Lokalene framstår moderne samtidig som den gamle brygga kommer til syne og tilfører patina og sjarm som man ikke finner i nybygg.
Prosjektet har blitt nominert til Trondheim Kommunes byggeskikkpris.

ARC Arkitekter er takknemlig for tilliten og stolt over det ferdige resultatet!

Info

  • areal ca. 1700 m² BRA
  • oppdragsgiver: Sandgata 22 AS
  • hovedentreprenør: Ettobygg AS
  • sideentreprise: Trondheim Stål AS
  • ferdigstilt: juni 2022