Om oss
Arc Arkitekter AS ble stiftet i 1997 og er i dag et av Trondheims større arkitektkontorer.
Vårt arbeidsområde spenner fra byplanlegging til prosjektering av ulike typer bygg og interiøroppgaver.

ARC Arkitekter har erfaring fra blant annet utarbeidelse av områdeplaner, reguleringsplaner, prosjektering av større boligutbygginger, kontorbygg, butikksentre, skoler, barnehager, hotell m.m. Mange av prosjektene våre kombinerer flere formål.

Hovedtyngden av våre oppdragsgivere er fra privat sektor.
I plansaker benytter vi ofte fysiske modeller i konseptutviklingen. Blant annet fordi vi ser at dette fremmer gode samspillsprosesser og god dialog med både oppdragsgivere og myndigheter.

Filosofi
Vi  er opptatt av at bygninger skal ha en gjennomtenkt utforming som oppleves både moderne, stedstilpasset og bærekraftig.
Det er alltid et mål at vårt arbeid skal skape merverdier for både oppdragsgivere og almenheten.

Kvalitet

Arc Arkitekter har egne kvalitetssikringsrutiner som baserer seg på rutiner utviklet av Arkitektbedriftene i Norge. Rutinene har som formål å sikre god kunnskapsoverføring i bedriften. Vi har Sentral godkjenning

Data
Arc Arkitekter bruker forskjellige dataverktøy i ulike prosjektfaser.
Våre hovedtegneprogrammer er AutoCAD og Revit.
Kontoret var tidlig ute med å ta i bruk BIM og ligger langt framme i å utnytte de rasjonaliseringsgevinster dette gir.

logo

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder
Siv.ark. MNAL Kjersti Hilde

Styret
Styreformann: Siv.ark. MNAL Thor W. Andersen
Styremedlem: Siv.ark. MNAL Kjersti Hilde
Styremedlem: Ark. Håkon Hasslan Skarshaug

Medarbeidere
Kontoret består for tiden av 18 medarbeidere.

Firmaet er medlem i Arkitektbedriftene i Norge.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre