Nedre Elvehavn, Solsiden (2001)

Solsiden er et 4 – 6 etasjers kombinasjonsbygg på Nedre Elvehavn i Trondheim.
Prosjektet inneholder kjøpesenter, kontorer og boliger.
En bred, glassoverdekket gate binder sammen gamle industrihaller fra 1890-tallet  med nybygget.
Gaten fungerer som et romslig fellesareale for kjøpesenteret og gir samtidig dagslys til kontorarealer oppover i etasjene.

Butikklokaler er plassert både inne i TMV-hallene og i de to nederste etasjene av nybygget. Foruten butikker rommer  TMV-hallene 10 restauranter med egne innganger fra utsiden.

Formgivningen i nybygget er dempet og legger vekt på å harmonere med den historiske industri-arkitekturen.
Fasadematerialer i nybygget er tegl, patinert sink og glass.

Info

  • byggherre:
  • Skipsbygget AS
  • entreprenør:
  • Reinertsen Anlegg AS
  • arealer:
  • Skipsbygget: 30.000 m²
  • TMV-hallene: 5.000 m²
  • ca. 12000 m² butikksenter
  • ferdig februar 2001