Vannspeilet (2010)

ARC deltok i 2010 i et parallelloppdrag om det første boligprosjektet på Grilstad Marina som senere fikk navnet Vannspeilet.

Vi lot oss inspirere av nordisk funksjonalisme fra 1930-tallet og i særdeleshet Arne Jakobsen’s Bellevue-prosjekt utenfor København som har en lignende tomtesituasjon.

Vi var opptatt av at bygningskroppene skulle ha en kompleksitet i volumoppbygningen som ga naturlig skjerming av de private balkongene og utsyn til alle.

Konkurransetomta omhandlet to ulike boligfelt i reguleringsplanen.
Reguleringen satt en høydebegrensing på 12m som gav maks 3 etasjer og flate tak på begge feltene.

Vi foreslo 3 ulike typer boligbygg på felt B5.  Alle typene var basert på adkomst via trapperom med 2 – 5 leiligheter pr. trappeoppgang.
I tillegg til boligtypene inneholdt felt B5 felleshus og barnehage.

For å utnytte utbyggingspotensialet på felt B6 foreslo vi et boligbygg organisert som et lite kvartal rundt et halvprivat gårdsrom.
Formspråket var beslektet med ”funkisarkitekturen” i felt B5 og adkomst til leilighetene var løst med tre separate trapperom.

ARC fikk gode tilbakemeldinger på både planer og formspråk, men ble ikke kåret som vinner.

 

Se PDF | presentasjon Grilstad Vannspeilet

Info


  • Parallelloppdrag
  • Oppdragsgiver: Grilstad Marina