Trondheimsporten (2015)

Trondheimsporten kombinerer skole og kontorfunksjoner.
Prosjektet vil i kraft av sin høyde og utforming fremstå som et markant bygg ved innkjøringen til Trondheim sentrum.

Bygget er totalt på 24.000 m² fordelt over 15 etasjer.
Basen på 5 etasjer  har en grunnflate på 66×66 meter.
To innvendige atrier, Skoletorget og Atriumshagen, sikrer gode dagslysforhold til alle funksjoner  i basen.

Det 10 etasjer høye tårnet vokser rett opp fra basen på det sydvestlige hjørnet mot Holtermannsveien. Det har vært et bevisst ønske å framheve høydevirkningen.

Fasaden består av prefabrikerte elementer i glass og aluminium. Åpne og tette felt veksler posisjon og danner et gjennomgående mønster fra bunn til topp i alle himmelretninger.
Tettfelt har kledning av sinuskorrugerte, grønnlakkerte aluminiumplater.
Dekkeforkanter og tettfelt på plan 1  har kledning av brennlakkert glass.

Innskjæringer i fasadene er først og fremst skulpturelt begrunnet, men gir også muligheter for lufting og uteopphold i de øverste etasjene.
Et sydvendt grøntareal utenfor kantina er en attraktiv kvalitet for både brukere og forbipasserende.

Sirkulasjonen og tekniske føringsveier er løst med et enkelt og oversiktlig hovedgrep. Dette bidrar til framtidig fleksibilitet. Bygget ble ferdigstilt siste kvartal 2017.

Info

  • Skolebygg for voksenopplæring kombinert med offentlig servicekontor.
  • Hovedleietager: Trondheim Kommune
  • Byggherre: Prora Eiendom
  • Areal: 24.000 m²
  • 15 etasjer