Hjørnebygget (2016-2020)

Haakon VII’s gate 27b ligger i umiddelbar nærhet til Leangen jernbanestasjon, stoppested for Metrobuss i Haakon VII’s gate og opparbeidet gang- og sykkelforbindelse mellom bydelene Strinda, Leangen og Lade. Plasseringen gir svært god tilgjengelighet til brukerne av det nye kontor- og forretningsbygget.

Prosjektet er plassert tett opp mot rundkjøringen i krysset mellom Haakon VII’s gate og forlengelsen av Bromstadveien, og er med på å definere en u-formet bygningsstruktur sammen med den gamle Flyhangaren og Nilson Trelast. I de to nederste etasjene følger bygningskroppen linjene fra veigeometrien mot nord og tilgrensende bygninger mot sør og øst. Dette gir et fotavtrykk med en avrundet ellipseform mot rundkjøringen og rette linjer mot Hangaren og Nilson Trelast. Ved å trekke de to øverste etasjene tilbake fra underliggende etasjer oppnår man bygningsdybder som er bedre tilpasset kontorformål. Fasaden bølger regelmessig ut og inn. Dette gir en myk linjeføring som gir bygget en karakteristisk form som oppleves interessant.

Materialbruken er blåpatinert sink i de to øverste etasjene, grønnpatinert sink i 2. etasje og en rustikk rød tegl mot bakken i 1. etasje. Teglfeltene er like brede og fordeler seg i en jevn rytme rundt hele bygningen.

1. etasje inneholder forretninger som bidrar å aktivisere byrommene rundt. Øvrige etasjer er tjenesteyting og kontor. To trappeoppganger med innganger er lagt mot sør. Her er det også en bred kantsone med plass til sykkelparkering og soner for uteservering foran bygningen.

Info

  • Kontor- og forretning bygning
  • Sted: Haakon VIIs gate 27b
  • Oppdragsgiver: Hangaren Lade AS
  • Entreprenør: Hent AS
  • Samarbeidspartnere: Landskapsarkitekt Agraff
  • Areal: 5 900 m²