City Lade Plan 1 – Ombygging

Utomhusanlegg, ny fasade mot sør, restauranter med uteservering, butikker og fellesarealer.

Før ombyggingen disponerte OBS BYGG arealene i plan 1, og det sørvendte utearelet var benyttet til parkering, trafikk, varelevering og byggvarelager. Med mange endringer i området, bl.a. massiv boligutbygging på Lilleby, ble målet å etablere en levende og inviterende fasaderekke med restauranter og uteservering. Tidligere bakside mot Lilleby Smelteverk skulle nå bli forside mot Lilleby boligområde.
Videre inn skulle nye fellesarealer og butikklokaler etableres, med en god flyt til kjøpesenterets øvrige plan.

Det ble jobbet parallelt med utendørsområdet og innvendige planer for å skape gode sammenhenger og oppnå attraktive arealer, for både besøkende og potensielle leietakere. En utvendig gågate med cafeer og restauranter ble etablert og ført videre inn som handlegate. Material- og fargepaletten fikk en sterk kobling mot den varme teglfasaden, og har et røffere preg enn de øvrige etasjene i kjøpesenteret.

Info

  • Ombygging kjøpesenter, utomhus, interiør
  • areal ca. 7400 m²
  • byggherre: Coop Midt Norge SA
  • entreprenør: Consto
  • ferdigstilt: 2021