Ladetorget (2016)

ARC har jobbet med mange ulike prosjekter på Ladetorget i Østmarkveien i flere etapper.

Butikksenteret holder til i Foki AS sine gamle fabrikklokaler fra 1916 (3500 m2) hvor Norges største sardinfabrikk en gang lå.
Sardinproduksjonen ble lagt ned i 1970 og siden den gang har bygningene vært benyttet til møbelsenter, bilhall og avistrykkeri før og det på begynnelsen på 90 tallet ble omgjort til et nærsenter med Rema 1000 Stormarked som største leietaker.

Ombygginger gjennom flere tidsperioder hadde tilslørt og skjult kvalitetene i den opprinnelige arkitekturen og vi la vekt på å hente dette fram igjen.
Ombyggingen er ikke en historisk riktig rekonstruksjon, men en nytolking som løser nye behov i sympati med det gamle.

Rytterlysene på taket er åpnet opp igjen og slipper daglys inn i senterets fellesareal.
Innvendige vegger mot fellesarealet ble flyttet slik at man fikk eksponert de fine gamle stålkonstruksjonene som bærer taket.

Fasaden har blitt rekonstruert  i en tegltype som matcher den gamle og den utvendige takkonstruksjonen som leder fram til inngangen har blitt en integrert og harmonisk del av arkitekturen.
Tegl detaljer som bjelker over vinduer og avtrapping mot gesims ligner det opprinnelige.

Det er jobbet bevisst med belysning på innvendig og utvendig.
ARC er takknemlig for tillitten oppdragsgiver har vist oss og stolt over resultatet.

Info

  • Oppdragsgiver: TPC-Eiendom