Vestby Senter (2013)

Vestby Senter er 38.000 m², fordelt på to butikketasjer og parkeringskjeller med 200 plasser.
I tillegg er det 450 parkeringsplasser på bakkenivå.

Gavlveggene tar orientering fra Kirkevegen / Vestbyvegen
Frontfasaden er formet som en stor konkav og inviterende bue og alle hjørner er avrundet slik at prosjektet legger seg mykt inn i landskapsrommet.

Senteret inneholder 50 butikker som nåes via  et lyst og fargerikt fellesareal.
Fellesarealet er formet som et slyngende åttetall for å gi interessante bevegelseslinjer.
Deler av fellesarealet er åpnet over to etasjer og eksponerer seg i fasaden som en 10 meter høy glassfasade som markerer inngangen.

Byggets yttervegger består av sandwichelementer som er kledd med brunlakkerte metallplater.
For å gi relieff og skyggespill i fasaden er metallfasaden knekt i V-formede profiler.
Profilene har varierende avstand og dybde.

Info

  • oppdragsgiver:
  • Nordiske Handelsparker
  • Vital Eiendom
  • 38.000 m² handel