Hytte Storlidalen Oppdal (2017-2020)

Ombygning av eksisterende hytte.
2017 – 2020

Eksisterende hytte var bygd ut etappevis gjennom flere tiår.
Tilføyelser adderte seg til en linjær struktur med to takoppløft som inneholdt soverom.

Østre del av hytta var i dårlig forfatning og måtte rives.
Ca 60 m2 grunnflate ble bevart og omfattende bygd om.
Elste del av hytta er laftet og fungerer som en megler mellom gammelt og nytt.
Hovedinngang og entre er plassert her. Det ble etablert ny kjeller med teknisk rom under mellombygget.

Det nye tilbygget er på ca 120 m² og rommer stue, kjøkken, soverom og bad.
En stor ny peis i Oppdalskifer og kleberstein skiller kjøkkensonen fra stua.

Nybygget ble plassert i en vinkel slik at det nye anlegget danner en L-form som definerer et skjermet hyttetun.
Et nytt bodbygg på ca 15 m² mot vest bidrar til romlig definisjon av tunet.
Nydelen er rotert slik at det er tilnærmet parallellt med eiendomsgrensen i øst.
Dette medfører at tunet åpner seg opp i en større utsiktssektor mot fjellheimen.

Terrenget faller mot syd og gulv i nybygget terrasserer seg nedover med det naturlige terrenget.
Taket følger terrasseringen og dette bidrar til at anlegget framstår som et tun sammensatt av mange mindre volumer som er godt tilpasset terrenget.

Nye konstuksjoner er av kraftig dimensjonerte stolper og bjelker i tre.
De tunge konstruksjonene er en viktig del av hyttas utforming – både innvendig og utvendig.
Alle nye gavler har store takutstikk. Frittstående konstruksjoener på gavlene  danner en overgangsone mellom inne og ute.
Det er etablert skifermurer, belegninger og trapper i Oppdals-skifer i tunet.

Nydelen har tømmermannkledning med brede overliggere.
Hytta er beiset brunsvart og detaljer er framhevet i dempet blått, rødt og gult.
I stua er det hjørnevinduer og en stor skyvedør med overfelt som bidrar til at man bringer den storståtte naturen inn i interiøret.

Info

  • areal nybygg ca. 135 m² BRA
  • oppdragsgiver: privat
  • entreprenør: byggmester Olav Strand
  • konstruksjoner: Vikinglaft
  • ferdigstilt: 2020