Rosenborg B2 og B3 (2005)

Rosenborg park er en ny bydel i et av Trondheims mest attraktive områder.
Bebyggelsesplanen viderefører det eksisterende gatemønsteret og har delt området inn i en kvartalsstruktur som åpner seg mot et felles grøntdrag. Grøntdraget knytter boligprosjektet til festningsparken og eksisterende idrettsanlegg.

Prosjektet har hatt fokus på byøkologi og energieffektivitet. ARC har tegnet to kvartaler med tilsammen 8 bygninger. Leilighetene har innglassede balkonger og innvendig takhøyde på 2,75 m. Takhøyden og de store vindusflatene gir gode dagslysforhold og bokvaliteter.

Leilighetsstørrelsene varierer mellom 21 m² og 108 m² med hovedvekt på mindre leiligheter. Fasadene er kledd med en lys tegl i kombinasjon med Spilepanel og malte plater. Toppetasjene er tilbaketrukket for å tilpasse seg bygningshøyder i de nære omgivelser.

Info

  • byggherre:
  • Rosenborg Utvikling AS
  • entreprenør:
  • Heimdal Entreprenør AS
  • leiligheter:
  • 118 (B2)
  • 99 (B3)
  • butikk og parkering i sokkel
  • ferdig 2005