Leif Tronstads veg 1 (2019)

Ny enebolig i etablert villestrøk.

Eiendommen er avgrenset av Jonsvannsveien mot nord, Bugges veg mot sør/vest og eksisterende småhusbebyggelse mot øst.

Eksisterende toetasjes boligbygg på eiendommen er fra 1947.
Vi var opptatt av å ta vare på og hensynta de eksisterende kvalitetene og dette har vært et viktig utgangspunkt for utformingen av prosjektet.

Fasaden er utført i tunge materialer, mur og betong.
Dels av hensyn til støykrav og dels ut i fra ønsket om en robust og mest mulig vedlikeholdsfri bygning.

Nybygget har en stram og enkel volumoppbygging.
Boligen er planlagt i en vinkel med en hoveddel som tar orientering fra Bugges vei og et sekundært volum som tar orientering fra eksisterende hus / Jonsvannsveien.
Terrenget skråner mer enn en full etasjehøyde fra Bugges vei opp til Jonsvannsveien. Sokkel er gravd inn i denne skråningen slik at bakre del av sokkeletasjen ligger i sin helhet under terreng.
Gulv på hovedplanet ligger ca. 80 cm lavere enn naturlig terreng på baksiden. Denne høydeforskjellen fanges opp av en terrengmur i betong.

Prosjektet har som mål å tilpasse seg omgivelsene på en harmonisk og neddempet måte.
Ambisjonen er at nybygget skal ha en enkel og upretensiøs utforming som ikke konkurrerer med hverken det eksisterende huset på tomta eller tilstøtende nabobygg.

Nybygget har, i likhet med trafo og nærmeste nabo i Bugges vei 2, flatt tak.

Fasadematerialet er tegl i en lys beige fargetone som harmonerer både med omkringliggende bebyggelse og landskapselementer som vegetasjon og belegninger.
Den utvendige grove materialpaletten er tatt med inn i den store peisen mellom stue / kjøkken.

Planer:
Sokkel
Garasje for to biler mot sørvest, hovedinngang, trapp opp til hovedplanet, kjeller / bodareal under terreng bak garasje.
To utleieleiligheter med egne innganger i sokkel. Utleieboligene har adskilte innganger og eget sørvendt uteareal på terreng.

Plan 1
En bred trapp / amfi er plassert sentralt på hovedplanet mot nordfasaden.
Bakveggen har overflate i eksponert betong. Overlyskupler gjør trappa til et viktig fokuspunkt .

Trapperekkverk har en røff utforming med stål / wire nett.
Kjøkken og stue tar orientering fra Jonsvannsveien.
Fra stue / spisestue er det to store skyvedører som fører ut på takterrassen over garasjen.

Peisestue og soveromsavdeling mot øst tar orientering fra Bugges vei.
Et frittstående element som inneholder et tosidig ildsted skiller de to avdelingene og orienteringene.
Deler av uteplassen er overdekket av et utkragende tak som følger hoved volumets orientering.

Info

  • Byggherre: Nina og Inge Five
  • Entreprenør: Horneberg Bygg AS
  • Ny enebolig i etablert villestrøk.
  • Ferdigstilt 2019