Sluppenområdet – mulighetsstudie (2013)

En viktig forutsettning for byutviklingen på Sluppen, er en ny trafikksituasjon. Vi foreslår å legge E6/omkjøringsveien i tunnel, hvilket frigjør store arealer til ny byutvikling, og plass til et nytt kollektivknutepunkt.

Prosjektet tar utgangspunkt i en visjon om et nytt bydelssentrum i den sydlige del av Trondheim med en blanding av boliger, næring, kultur, med et nytt bytorg som inkluderer en moderne superbussterminal. Det har været viktig å blande byfunksjoner, så Trondheim får en både moderne og levende bydel hele døgnet rundt.

En del av strategien har vært en forholdsvis høy tetthet på de enkelte tomter, som frigir plass til store, grønne og brukbare friarealer, hvilket er med til å gjøre området attraktivt for de kommende beboere. Bevegelser i området, byggefri deponi-soner, store landskapelige trekk, samt infrastrukturelle og rekreative forbindelser, har dannet utgangspunkt for byrommenes plassering, og derved er fremkommet en stedsspesifikk bytopologi. Byrom og bygg er tenkt inn i prosjektet på samme tid – i en sammenheng med like viktig betydning.

Info

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: Mulighetsstudie
  • Oppdragsgiver: Kjeldsberg-Gruppen
  • Areal: ca. 500.000 m²
  • Status: under utvikling