Sluppen Næringspark (2006)

Utarbeidelse av reguleringsplan for Kjeldsberg og TEVs eiendommer på Sluppen.
Planen legger opp til en høyere utnyttelse enn tidligere plan.
Det er regulert et høyhus på 15 etasjer.

Info

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: Områdeplan
  • Oppdragsgiver: Sluppen Kjeldsberg ANS
  • Areal:
  • utbyggingsvolum ca 76.000m²
  • Planstatus: Vedtatt 2011
  • ARC Arkitekter følger planarbeidet opp med videre detaljplaner.