Lurabyen KBA1 (2013)

Boligtomten grenser mot sentrumsbebyggelsen i nord, Somaveien i vest, en ny bydelspark i øst og friområdet Håholen i sør.
De viktigste kvalitetene for boligprosjektet er nærheten til friområdet Håholen, sentrumsbebyggelsen med tilhørende gatetun og torg, samt utsikten vestover mot de åpne jordene på Soma og østover mot Gandsfjorden. Bebyggelsen inneholder parkeringskjeller, forretninger, dagligvareforretninger og andre tjenestetilbud som restauranter/caféer.

Boligene er organisert i en åpen og luftig kvartalsstruktur rundt to generøst dimensjonerte indre gårdsrom. Gårdsrommene er tenkt som frodige hager med en blanding av harde og myke belegg, møblering, beplantning og god utebelysning.

Høyden på bebyggelsen varierer mellom 3-7 etasjer.

Info

  • Sted: Sandnes
  • Bygherre: Lura Utvikling AS
  • Areal totalt:
  • 26.000m² BRA
  • 250 leiligheter
  • 250 p-plasser