Lura Bydelssenter Områdeplan (2010)

Sandnes kommune og NHP AS ønsker å utvikle et næringsområde på Lura i Sandnes kommune til et bydelssenter med boliger, næringslokaler, kontorarbeidsplasser og offentlig service. Områdeplanen omfatter området på Lura som i kommuneplanens arealdel er definert til senterområde.

Planforslaget er inndelt i 3 bøker. Bok 1 inneholder planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. Bok 2 inneholder vedlagte utredninger, møtereferat, sjekklister og grunnlag for konsekvensutredning. Bok 3 inneholder situasjonsplaner, -snitt og illustrasjoner.

Det er utarbeidet planprogram, konsekvensutredninger og planforslag for Lura Bydelssenter i forbindelse med Områdeplan for Lura Bydelssenter.
ARC Arkitekter følger planarbeidet opp med videre detaljplaner.

Info

  • Sted: Sandnes
  • Plantype: Områdeplan /evt. med detaljplaner
  • Oppdragsgiver: NHP Eiendom AS
  • Planområde: ca. 110 daa
  • Utbyggingsvolum: 100 000 m²
  • Bolig 50 000 m²
  • Forretning 20 000 m²
  • Offentlig 5 000 m²
  • Kontor 20 000 m²
  • Planstatus: Vedtatt 2011