Rema 1000 (2014)

ARC deltok  i 2014 i et parallelloppdrag om framtidens uttrykk for nye REMA 1000 butikker.

Rema ønsket forslag til fasadeutforming, aktuelle materialer og kostnadsestimat  på de ulike alternativene.
Holdbarhet og pris var kriterier som skulle vektlegges.

ARC argumenterte for at ulike områdetyper som gir ulike føringer for både formspråk og profilering.
Remabutikkene  bør oppleves som brukervennlige og tilgjengelige for alle kundegrupper og de bør alltid oppleves som et positivt tilskudd til de omgivelsene de inngår i.
En slik oppgave trenger derfor mer enn et svar.

Rema 1000 har mange butikker så vi er glad for å få anledning til å formidle våre synspunkter på en viktig oppgave.

 

Se PDF | presentasjon Rema 1000

Info


  • Parallelloppdrag
  • Oppdragsgiver: Rema 1000