Solhuset (2008)

ARC deltok i 2008 i en konkurranse om et forskningssenter for solcelleteknologi.

Miljøer fra institutt for fysikk, institutt for materialteknologi og Sintef materialer ønsket å samlokalisere seg i et nybygg som skulle inneholde funksjoner knyttet til forskning på solenergi.

Prosjektet skulle være et utstillingsvindu for bygningsintegrert solcelleteknologi og det var et mål at arkitekturen skulle utnytte teknologien både energimessig, funksjonelt og estetisk.
Vi la vekt på at et forskningssenter også burde ligge i forkant på andre områder når det gjelder miljøvennlige og energibesparende løsninger og materialer.
Kompakt bygningsform, god solavskjerming, varme/ kulde magasinering i tunge bygningsdeler mm. var stikkord i vår besvarelse – i tillegg til solcelleteknologien.

ARC vant ikke og vinnerforslaget har foreløbig ikke blitt realisert.

 

Se PDF | presentasjon Solhuset

Info


  • Parallelloppdrag
  • Oppdragsgiver: NTNU / Sintef