BOAS (2013)

ARC Arkitekter vant sammen med Lurabyen eiendom en konkurranse om et nytt bo- og omsorgssenter i Sandnes.

I vårt prosjekt var senteret planlagt som en del av et bydelssenter som innholder både handel, servicetilbud og boliger.

Prosjektet er organisert i et 4 etasjers langstrakt bygningsvolum som er plassert på en base som inneholder parkering, dagligvareforretning og kjøpesenter.

Plasseringen på taket gir skjermete og solrike arealer for uteopphold.
Deler av utearealet skal opparbeides som en sansehage for demente beboere.

Lobby, stuer og fellesfunksjoner ligger i 1.etasje direkte mot sansehagen.
Avdelingene ligger på plan 2, 3 og 4 og er rasjonelt organisert rundt en sentral korridor.

Alle avdelinger har oppholdsrom, kjøkken og skjermete terrasser orientert mot hagen.

Info

  • Bo og omsorgsenter for 61 beboere
  • byggherre: Lurabyen Eiendom
  • Leietager: Sandnes Kommune
  • Areal: 5.300 m²
  • ferdig 2017