Ola Frosts veg 5 (2016)

ARC vant i 2016 et parallelloppdrag utlyst av Frost Eiendom om nye boliger på Tempe.

De eksisterende høyhusene på eiendommen er 12 – 13 etasjer.
Vi argumenterte for et nybygg som kunne sette preg på hele området ved et markant formspråk og en større høyde enn omgivelsene. Dette ville utfordre områdeplanen.

Forslaget vårt har en kvadratisk form og gode etasjehøyder.
Utformingen er fleksibel og bygget vil beholde sin sterke identitet ved senere ombygginger.

Boligplanene prioriterer oppholdsrom og komprimerer støttefunksjoner.
Fasaden består av to sjikt.
Det indre sjiktet er en isolert bindingsverksvegg med vinduer, dører og kledning av tre. Det ytre sjiktet er en sammenhengende balkong som omkranser hele bygningskroppen.
Rekkverk og skjermelementer på balkongene danner det viktigste arkitektoniske uttrykket.

 

Se PDF | presentasjon Ola Frosts veg 5

Info


  • 1. premie Arkitektkonkurranse
  • Oppdragsgiver: Frost Eiendom