Ladebyhagen (2012)

Ladebyhagen er en stor boligutbygging på tilsammen 4-500 leiligheter på nabotomta til City Lade.

I januar 2012 inviterte Obos Nye Hjem til parallelloppdrag om en helhetlig plan som skulle gjøre rede for det arkitektoniske uttrykket for hele kvartalet på Ladebyhagen. OBOS ba i tillegg om et detaljert forprosjekt for byggetrinn 1 som besto av to separate boligbygg.
Det var en klar intensjon at vinneren skulle tildeles arkitektoppdraget og det ble nedlagte et meget stort arkitektarbeid i konkurransen.

Prosjektet vårt for byggetrinn 1 besto av to bygg. «Svalgangshuset» mot Håkon Magnussons gate og «Lamellen» mot den indre parken i kvartalet.

ARC ble kåret som vinner av konkurransen, men fikk kun følge prosjektet fram til innsendelse av rammesøknad.
OBOS overlot til entrepenør å velge arkitekt for gjennomføringsfasen og prosjektet ble vesentlig omarbeidet.

Vi tror oppdragsgivere er tjent med samarbeidspartnere som føler stolthet og eierskap til prosjektene.

 

 

Se PDF | presentasjon Ladebyhagen

Info


  • 1. premie Arkitektkonkurranse
  • Oppdragsgiver: Obos Nye Hjem