Prinsensgate, hjørne (2005-2009)

Ny hjørnegård i krysset mellom Prinsens gate / Olav Tryggvasonsgate.

Nybygget gir romlig definisjon til et hjørne av byen som trengte å bli reparert etter en brann for ca 100 år siden.

Gategeometri / fortauslinje ble justert for å skape en mer bymessig gategeometri.
Dette utløste et økt utbyggingspotensiale.
Bebyggelsesplan ble godkjent etter 3 år med tautrekking.

Bygget er i fire etasjer – i tråd med Midtbyplanen.

Fasaden er kledd i en spesialutviklet grå tegl i plan 2 – 4 og med glassert svart tegl på bakkenivå.
Galvanisert stålbjelker markerer etasjeskillene og bærer teglen.

Første etasje er tilbaketrukket for å gi størst mulig fortausbredde.

Formål ble endret fra bolig til kontor etter at planen var vedtatt.

Info

  • Hjørnegård
  • byggherre:
  • Koteng
  • ca. 1500 m² + kjeller
  • ferdigstilt 2009