Sluppenveien 17 B & C (2015)

Sluppenveien 17 B og C er en videreføring av kontorbygget Sluppenveien 17 A som sto ferdig i 2011.

Kontorkomplekset er første steg i utbyggingen av en ny bydel på Sluppen.
Avfasede hjørnet og skrå linjer gir prosjektet skulpturelle kvaliteter som bidrar til god synlighet og eksponering for leietagerne.

Hovedinngangen er plassert  via en ny opparbeidet plass mot øst.

Bygget tar opp en høydeforskjell på en etasje mot vest.
På nedre nivå er det bil- og vareadkomst, samt utganger fra kantina.

Husene er i likhet med første byggetrinn kledd i slipte rustfrie stålplater som reflekterer lys og gir et diffust gjenskinn av skiftende værforhold.

Kontorarealene i den tilnærmet kvadratiske bygningen er organisert rundt et indre atrium.
En bred trapp / sitteamfi i atriet tar opp høydeforskjellen på tomta.
Kantinen på nedre nivå har spiseplass til 600 personer.

Tekniske rom, toaletter, trapp og heis er samlet i en kjerne mot øst.
Kjernen og atriet underdeler kontorarealet i mindre soner som gir mulighet for variert kontorløsninger tilpasset de ulike leietakerne.

I kjeller er det lagt til rette for bil- og sykkelparkering med garderober for ansatte.

Bygget er som det første i Norge utført med «termodekker» i plasstøpt betong.
Sirkulerende vann kjøler eller varmer opp dekkene etter behov og dette bidrar til stabilt inneklima og redusert energibruk.

Eksponerte betongoverflater, tre og metall er med på å gi varme og karakter til interiøret.

Sluppenveien 17 BC er et passivhus og fikk innovasjonsstøtte fra ENOVA.

Info

  • Sluppenveien 17 B & C
  • Kontorbygg under oppføring, ferdigstilles mai/juni 2015.
  • Oppdragsgiver: Kjeldsberg Sluppen ANS
  • Totalentreprenør: NCC
  • Bruttoareal: 13.650m²