Lurabyen (2017)

Første byggetrinn i Lurabyen består av et 24000 m² stort kjøpesenter over to plan med 5 adskilte bygninger på taket.
2 av de 5 bygningene ble ferdigstilt samtidig som kjøpesenteret – et sykehjem med plass til 63 beboere og en boligblokk.

ARC Arkitekter har utarbeidet reguleringsplanen og har tegnet sykehjemmet og kjøpesenteret.

Varemottak og innkjøring til p-kjeller er integrert innenfor bygningskroppen og plassert mot Stavangerveien i nord.
Hovedinngang til kjøpesenteret er plassert mot bydelstorget mot sørvest.
En bred trapp – formet som et sydvendt amfi – leder fra torget opp til taket av kjøpesenteret. Taket er parkmessig opparbeidet som felles uteareal for boligene og sykehjemmet.

Mot øst er en offentlig gang- og sykkelvei integrert i bygningsvolumet. Det er regulert en ny gangbro over Stavangerveien som vil forbinde Lurabyen med boligområdene lenger nord.

Kjøpesenteret har fasadekledning av mørk tegl.
Store vindusåpninger mot torget og bygata skaper en rytme som er med på å bidra til et attraktivt bymiljø.

Sykehjemmet er fire etasjer høyt og krager ut over basen mot øst og sør.

Første etasje inneholder et aktivitetssenter og de tre øverste etasjene innholder bofellesskap med felles oppholdsrom og vestvendte balkonger.
Aktivitetssenteret har kledning av sink og de tre øverste etasjene har hvit tegl som fasademateriale.
Åpninger i teglen veksler posisjon mellom etasjene og danner et sammenhengende mønster som repeterer seg over hele fasaden.

ARC er fornøyd med resultatet og takker oppdragsgiver og entrepenør for tillit og godt samarbeid.

Info

  • Sted: Lura, Sandnes
  • Oppragsgiver: Lurabyen Eiendom
  • Totalentrepenør: HENT
  • Areal:
  • Kjøpesenter 12000 m²
  • Sykehjem 5000 m²
  • 380 p-plasser
  • Ferdigstilt: Mai 2017