Jærhagen, utvidelse kjøpesenter (2016-2018)

Da Jærhagen kjøpesenter skulle Utvides med 17 000 kvm var idéen med prosjektet å legge alle forretningskonsepter, både store og små, under samme tak. I tillegg skulle nytt senter bindes sammen med eksisterende senter på en god måte.
En god organisering og plassering av varemottak, innganger og kommunikasjonslinjer var avgjørende for at senteret skulle fungere for både kunder og leietakere. Senteret sammen med utomhusarealene skulle ha korte gangavstander for kunder og effektiv varelevering for trailere.

Volumoppbygning og utvendig uttrykk:
Enkel volumoppbygging: Ny utvidelse består av et stort rektangel med et smalere overgangsvolum som flukter med fasaden på eksisterende kjøpesenter. I de utvendige rommene som dannes i overgangen mellom nytt og gammelt, ligger varemottaket på den ene siden og torget med hovedinngang på den andre.

Materialvalgene består av betong med felter av glass og aluminium. Fokus er lagt på relieff, farger og mønster (inspirert av steingjerdene på Jæren) framfor en stor materialpalett. Fasaden er delt i to horisontalt. I første etasje er betongelementene mørkegrå med vertikalt relieff av sinuskurver. Vindusfelt, porter og innskjæringer i volumet har samme høyde som betongelementene. I andre etasje er betongelementene plane, lysere og stormønstret. Hele fasaden i andre etasje brytes av vertikale vindus-slisser som er fordelt i en jevn rytme langs fasaden. Mellom slissene er det plassert runde vinduer for å sikre dagslys til funksjonene innenfor. Innskjæringer i volumet i form av varemottak og hjørner har fått en rød terrakotta farge. For å markere den nye hovedinngangen falt valget på glass i hele fasaden. Glassmønsteret i silketrykk er det samme som på betongelementene for å binde komposisjonen sammen. Andre etasje krager ut over inngangspartiet og gir et stort overdekket kileformet areal foran inngangsdørene. Et sylinderformet volum med trapp på innsiden er med på å annonsere inngangen. Den sirkulære formen er utført i pusset Leca og malt terrakottarød.

Torget
Torget og utomhusanleggene har vært et av flere fokusområder i prosjekteringsprosessen. Torget er 1000 kvm stort og utført i varige og gode materialer. Gulvet er utført med 1,2 x 1,8 meter store betongheller. Hellene er lagt i fallende lengder og har matrisemønster. På torggulvet er det bygd store opphevede sitte- og lekeplatåer i Kebony. Platåene har samme avrundede rektangulære form som fasademønsteret. Benker, sykkelstativ, avfallsbeholdere og pullerter er utført i lakkert stål og oljet eik levert fra Vestre. Planter og trær fra lokal planteskole har blitt plukket ut sammen med landskapsarkitekt i kommunen.

Innvendig konsept og materialer
Fellesarealet gjennom eksisterende senter er forlenget. Eksisterende forretninger er flyttet, og en ny passasje gir kort avstand til den nye utvidelsen. Fellesarealalet er lagt diagonalt på byggets omsluttende vegger og sentrert rundt rullebånd, overlys, trapp og heis. Den diagonale organiseringen av fellesarealet gir eksponerte og synlige butikkfasader til alle de store forretningene.
Det skapes variasjon og atmosfære ved å trekke butikkfasadene inn og ut i et sikksakk mønster, samtidig som det gis plass til mindre serveringsteder og forskjellige sittesoner plassert som frittliggende elementer i fellesarealet.

For å utnytte dagslyset ble det laget store svarte sirkulære hull i himlingen som danner egne soner med godt overlys. For gulv i fellesarealene falt valget på lys grå Oppdalskifer langs butikkfasadene og svart Ottaskifer til resten. Dette ga en fin tyngde og materialitet som fungerer godt sammen de ubehandlede betongsøylene. I de rektangulære sittesonene i fellesarealene er det lagt eikeparkett som en var og gyllen kontrast til det sorte skifergulvet.

Himlingen følger noe av det samme konseptet som er brukt i gulvplanet. For å definere kantsonen er det lagt et kontinuerlig felt med spilehimling langs fellesarealets vegger. Mellom spilene er det hengt smale lysarmaturer og skilt med navn på tilstøtende forretning. Spilehimlingen avsluttes noen ganger i en rett linje uavhengig av butikkfasaden, mens andre gnager følger spilehimlingen sikksakk bevegelsen i fasadene. Spilene er utført i aluminium med farge og tekstur som finert eik. Himlingen over gaten og det sentrale fellesarealet over rullebåndet er utført i plane hvitmalte gipsplater. Den hvite gipsplatehimlingen er vekselsvis brutt opp av runde lysarmaturer, runde overlys eller mangekantede felt med spilehimling. Overlysene varierer i størrelse fra de minste med en diameter på to meter til det største, plasser i enden av rullebåndet, med diameter på 8 meter. Foringene rundt overlysene er kledd med varmvalset stålplater som er behandlet med Owatrol olje. De store svarte sirkulære overlys hullene i himlingen danner egne romsoner hvor dagslyset slippes inn.

Arc Arkitekter takker byggherregruppen og entreprenør for en uvanlig god prosess og samarbeid.

Info

  • Prosjekt: Nye Jærhagen
  • Ferdigstilt: 2018
  • Sted: Klepp i Rogaland
  • Type bygg: Utvidet kjøpesenter
  • Arkitekt: Arc Arkitekter
  • Byggherre: Jærhagen AS
  • Prosjektleder: Novaform
  • Størrelse: 17.000 m²
  • Totalentreprenør: Masiv Bygg