Nyborg barnehage (2006)

Barnehagen er delt opp i tre volumer for å gi fattbare dimensjoner for barn. Det ene volumet er to etasjer høyt og inneholder administrasjon.
De to andre volumene inneholder to avdelinger hver.

For å gi skjermede leke- og oppholdsarealer er det laget en kommunikasjonsåre fra garderobe til garderobe via kjøkken. Kjøkkenet er stort og sentralt plassert og fungerer som samlings- og aktivitetsrom. Avdelingene kan fungere sammen ved å åpne dørene mellom basearealene. I grovgarderoben plasseres skitne sko og klær slik at resten av barnehagen blir tørr og ren.

Overgangssonen mellom ute og inne ivaretas med gjennomsiktige tak og tremmegulv foran hver avdelingsinngang. Inngangene er desentralisert og orientert mot sør/vest for å gi varme og lune oppholdssoner.

Barnehagen har store vinduer og overlys for å slippe inn mye dagslys og skape et trivelig innemiljø for barn og voksne. Det er lagt vekt på at materialer skal være robuste og vedlikeholdsvennlige.

Info

  • byggherre:
  • Trondheim Eiendom
  • Trondheim Kommune
  • entreprenør:
  • Radmangruppen
  • 700 m² BRA
  • 4 avdelinger
  • 72 barnehageplasser