Nyborg skole (2004)

Nyborgområdet ligger høyt på Byåsen og skoletomta har en eksponert beliggenhet.

Nyborg er en énparallells barneskole for 1.-7. klasse, med plass til 280 elever.

For å få mest mulig flatt uteareal er bygningen trukket så langt ut mot skråningskanten som mulig.

Skolen er i to etasjer + sokkel.

Prosjektet er delt opp i flere mindre volumer for oppnå fattbare dimensjoner for barn og tilpasse anlegget til omgivnelsene.

Hovedvolumets 1. etasje rommer garderobe og undervisningsarealer for 1.-4. trinn.
5.-7. trinn er plassert i 2. etasje.
Addert til hovedvolumet er det mindre inngangsvolumer. Gymsal og SFO er skilt ut som separate volumer.

Fasadematerialer er  tegl med mindre partier av lektepanel.  Vinduene er gruppert i horisontale bånd.  Fasadefelt mellom vinduer og alt beslagsarbeid er av patinert rheinzinc.

Info

  • byggherre:
  • Trondheim Eiendom
  • Trondheim Kommune
  • entreprenør:
  • NCC Construction
  • 3600 m²
  • ferdig desember 2004