Anton Grevskotts vei 2 (2005)

ARC har tegnet et offentlig servicekontor på Lerkendal der trygdeetaten, Aetat og kommunen ble samlokalisert.

Det eksisterende bygget besto av cellekontorer og et høylager.
Lageret ble gjort om til kontorer i 2. etg. mens det i 1. etg. ble lagt publikumsfunksjoner. For å få inn tilstrekkelig dagslys ble det anlagt et 60 m² overlys.
Den nye hovedinngangen er markert av et tak som bæres av høye, slanke søyler. Dette bidrar til god eksponering.

Ny fasade er kledd med en kombinasjon av fasadeglass og store vinduer fra gulv til tak.
Planen er organsiert slik at alle publikumsbehov blir dekket på inngangsplanet. 2. etg består av åpne kontorlandskap med støttefunksjoner.

Info

  • Offentlig servicekontor
  • byggherre:
  • AS Anton Grevskottsvei 2 KS
  • entreprenør:
  • Heimdal Entreprenør AS
  • 3.300 m²
  • ferdig høsten 2005