NAV Hjelpemiddelsentral (2011)

ARC arkitekter as har planlagt den nye hjelpemiddelsentralen for NAV.
Bygget er lokalisert på Sandmoen, sør for Trondheim.
Prosjektet rommer en kombinasjon av ulike funksjoner: kontorer, utprøvingsrom, verksted og lager.
Det har vært fokus på å planlegge et arealeffektivt bygg der funksjonene ligger riktig i forhold til hverandre.
Det har vært viktig å sikre optimal arbeidsflyt og god tilgjengelig for alle.

Bygget ble ferdigstilt våren 2011.

Info

  • Sted:
  • Sandmoen, Trondheim
  • Byggherre:
  • Kvenildslette AS
  • Entreprenør:
  • Trondheim Næringsbygg
  • Areal: 5200 m²
  • Ferdig: 2011