Grilstad Marina B4 (2011)

ARC har regulert og prosjektert et boligfelt  på Grilstad Marina.
Etter å ha jobbet med ulike konsepter ble det valgt en funksjonalistisk lamellstruktur som vektlegger sol og utsikt.

Totalt utgjør utbyggingen 170 boenheter i 6 adskilte volumer.
Hvert volum har  to trappeoppganger som begge betjener 4 leiligheter pr. etasje.

Utforming og organisering henter inspirasjon fra 30-talls funksjonalisme.
Volumene er hakket mot vest slik at man får naturlig private utesituasjoner der alle leilighetene har siktlinjer utover fjorden.

Hovedmaterialer i fasadene er lys puss med innslag av cedertre.
Balkonger har rekkverk i stål med fyllinger av glass.
Balkongforkanter er dekket av stål.

Info

  • Forprosjekt
  • Oppdragsgiver:
  • Grilstad Marina AS
  • Areal:
  • planområde: 14.100 m²
  • areal boliger: 16.300 m²
  • antall boliger: 170