Speilet (2009)

Speilet er et flerfunksjonelt byhus.
Form og plassering er begrunnet i et ønske om å skape gode offentlig uterom og samtidig opprettholde viktige siktlinjer .

Bygget har seks etasjer + sokkel.

Sokkel inneholder kontor, bodareal og p-kjeller.
Plan 1 inneholder sykkelparkering, lobby og kontorareal.
Plan 2 inneholder kontorareal mens øvrige etasjer er boliger.
Taket er opparbeidet som et fint fellesareal for alle beboerne.

Fasaden er komponert av vekselvis etasjehøye tettfelt kledd med vertikalt spilepanel og etasjehøye vindusfelt.
Balkongene er konvekse former som dels bølger ut fra byggets hovedform og dels er trukket inn i bygningsvolumet for å skjerme mot vind og innsyn.
Balkongforkanter og utvendige bæresøyler er kledd i svarte metallbeslag.

Utearealet på bakken er utformet med tanke på opphold for både beboere og offentligheten.

Info

  • Bolig / næring
  • byggherre:
  • Kai Bygg AS
  • Tomt: 2.869 m²
  • bolig og forretning:
  • 4.745 m²
  • 26 leiligheter