Stokkes Hage (2011-14)

Stokkes Hage ligger i randsonen av Stjørdal sentrum og er del av Gartnerikvartalet.

Bebyggelsen innenfor dette kvartalet besto opprinnelig av åpen villabebyggelse. Tomter har blitt slått sammen og det har senere blitt tilført større leilighetsbygg.

Vi har ønsket at vårt prosjekt skulle bidra til å forsterke den romlige definisjonen av gatene slik at hele området fikk en tydeligere struktur.

Bebyggelsens øst/vest orientering gir gode solforhold på sydvendt balkonger og åpner for både sikt- og forbindelseslinjer gjennom området.

Sentralt i området ligger en grønn lunge til felles bruk for alle beboerne.

Hvert bygningsvolum har et trapperom som gir adkomst til 4 leiligheter pr. etasje. Leilighetene  har varierende størrelser.
I første etasje har leilighetene direkte utgang til private forhager.

Info

 • antall leiligheter: 95 byggetrinn 1-4
 • Stokkes Hage:
 • Tomt: 5.839m²
 • BRA iht. tomt (inkl. p-kjeller): 12.050m²
 • Antall leiligheter: 95 (byggetrinn 1: 44)
 • Bolig
 • Stokkes Hage (2011-14)
 • byggherre og entreprenør:
 • Veidekke Entreprenør AS
 • tomt: 5.839 m²
 • boligareal: 12.050 m²
 • antall leiligheter: 95