General Bangs veg (2007)

ARC var i 2007 med på et parallelloppdrag om et nytt boligprosjekt i General Bangs vei 56 – 58.
Tomta var bebygd med et gartneri og en bensinstasjon.

Vi foreslo 4 boligbygg med gavler langs General Bangs vei – et grep som hadde som mål å gi området en mer bymessig karakter.
Parkering og bodareal var løst i sokkel delvis under bakken.
En ny kompakt og ubetjent bensinstasjon inngikk i bevarelsen.

3 boligbygg  var organisert som en sammenkoblinger av 2 og 3–spennere.
2-spennerne hadde et arealeffektivt og uvanlig adkomstsystem med rettløpstrapper.
Grepet gav mange gjennomlyste leiligheter med varierte planløsninger.

Det siste  boligbygget besto av større rekkehusenheter  over 3 plan.

Materialpaletten var gyllent tre, glass, galvanisert stål og sink-kledning.
Prosjekt her ikke blitt realisert.

 

Se PDF | presentasjon General Bangs veg

Info


  • Parallelloppdrag
  • Oppdragsgiver: PEAB