Sorgenfri (2010)

ARC deltok i 2010 i et parallelloppdrag for nye boliger på Aksjetrykkeriets tomt på Tempe / Sorgenfri.

Vi la vekt på å ivareta utbyggers ønske om rasjonelt byggeri, arealeffektivitet og høy tomteutnyttelse samtidig som det var et mål å begrense høyder slik at prosjektet passet inn i konteksten.

Vi var også opptatt av å vise bygningstyper som gir stor fleksibilitet for inndeling i ulike leilighetstyper.

Vi foreslo to utradisjonelle typeblokker:
Type A var en  bred bygningkropp  som var omkranset av en utvendig svalgang.
Type B hadde en smalere bygningskropp der leilighetene hadde adkomst via broer fra en frittliggende svalgang.
Type B ble også vist med et alternativ som hadde innvendige trapperom.

Juryen var usikker på om myndighetene  ville godkjenne såpass radikale adkomstløsninger.
Det ble ikke kåret en vinner.

ARC fikk delt 2. plass og våre leilighetsplaner som la til rette for mange ulike boformer ble trukket fram som konkurransens beste. Prosjektet har ikke blitt realisert.

 

Se PDF | presentasjon Sorgenfri

Info


  • Arkitektkonkurranse - delt 2. plass
  • Oppdragsgiver:
  • Nidaros nye hjem, Veidekke bolig