Fjordhagen (2011)

ARC deltok i 2011 i et parallelloppdrag om et felt på Grilstad Marina som senere fikk navnet Fjordhagen.

Feltet var regulert til Næringsformål i områdeplanen.
Utbygger ville omregulere til boligformål og ønsket samtidig å utfordre høydebegrensningen på maks 3 etasjer.
Invitasjonen forutsatte høy utnyttelse innenfor definerte byggelinjer.

Vi organiserte bebyggelsen i et kvartal med stor variasjon av boligtyper.
Kvartalet ble avsluttet i et 13 etasjer høyt punkthus mot nordøst som var ment å fungere som landemerke for hele Grilstadutbyggingen.

I det indre av kvartalet foreslo  vi boligbygg  som underdelte storkvartalet  i to mindre gårdsrom med ulik opparbeidelse.
Samtlige boligbygg løste adkomst via trapperom som betjente et varierende antall leiligheter.

Vinnerforslaget utfordret også de regulerte byggelinjene og fikk dermed en vesentlig større tomt å bygge på.
Vi fikk gode tilbakemeldinger på vårt forslag og endte opp med å bli tildelt boligprosjektet Kanalen – en annen tomt på Grilstadområdet.

 

Se PDF | presentasjon Fjordbyen

Info


  • Parallelloppdrag
  • Oppdragsgiver: Grilstad Marina