Bergs Minde (2021)

Bergs Minde ligger midt i Stjørdal sentrum mot torget og gågaten. Nybygget er oppført med forretningslokaler i første etasje og boliger i 2. og 3. etasje. Ved å legge boligene helt ut mot omsluttende gater og eiendomsgrenser, har vi fått et stille og frodig uterom på taket. Boligstrukturen brytes av en verneverdig bygning på hjørnet mot øst. Den eksisterende bygningen fra 1924, har bratt valmet tak og detaljer i Jugend-stil. I kjeller er det plass til 35 parkeringsplasser, samt boder og sykkelparkering. Det er 33 leiligheter i prosjekter, de har adkomst fra gaten via to hoved trapperom og fra takhagen via tre trapperom med heis. De fleste av leilighetene er gjennomgående, med vinduer ut mot byen og mot den skjermede takhagen. Leilighetene varierer i størrelse fra 33 – 118 kvadratmeter. Bygget har fått en dempet fasadeutforming, som passer inn sammen med tilstøtende bebyggelse i Stjørdal sentrum. Basen er oppført i slemmet tegl i en rustbrun farge. Boligfasadene som vender mot offentlige byrom, er kledd med urbane teglplater – naturrød farge, mens mot indre gårdsrom er fasadene kledd med tre i stående dobbeltfals kledning.

info

  • Prosjekttype: Bolig/forretning
  • Sted: Stjørdal
  • Oppdragsgiver: Bergs Minde AS
  • Entreprenør: Hent AS
  • LARK: Agraff
  • Areal: 6300 m² inkl. kjeller
  • Ferdigstilt: 2021