Ringve pluss Hus A og B (2024)

Prosjektet inngår i Selvaag Boligs Ringve Pluss konsept på Lade og utgjør 2 av boligblokkene i et større område som regulert i felt BBB1 i reguleringsplan for Haakon VII’s gate 4. Byggene er del av et overordnet prinsipp om overgang mellom det rurale herregårdslandskapet og en mer urban situasjon i Haakon VII’s gate, der bebyggelsen opp mot Lade Allé gis en løsere struktur med stort innslag av vegetasjon og bebyggelsen mot Haakon VII’s gate får en mer bymessig utforming.

For hus A og B har det derfor vært viktig å finne en typologi og et formspråk som fremstår bymessig men fortsatt innehar gode bokvaliteter. Området har gode solforhold og orienteringen paralellt med adkomstveg fra Haakon VII’s gate gir mulighet for en høy utnytting på grunn av midtkorridorstypologien og tosidige balkonger. Balkongene er delvis trukket inn og delvis kraget ut fra bygningsvolumet. Noe som gir et mer dempet uttrykk i gavlveggene. Dette gir gode forhold for uteopphold for samtlige boliger og en kontakt med felles uteoppholdsareal på bakken på innsiden av kvartalet.

Prosjektet har en variert leilighetssammensetning med boliger fra 40-80m². På grunn av inkluderingen i Selvaag Pluss konseptet har det vært mulig å redusere boligstørrelsene noe da fellesfunksjonene i konseptet dekker mye av behovene som vanligvis forventes løst i leiligheten, som f.eks. gjesterom.

info

  • Sted: Trondheim
  • Prosjekttype: Detaljprosjektering bolig
  • Oppdragsgiver: Selvaag Bolig ASA
  • Areal: 5.800m² BRA
  • Status: Ferdigstilt