Sorrisniva Arctic Wilderness Lodge (2021)

Bakgrunn
Altaelva er en av verdens beste lakseelver og tiltrekker seg laksefiskere fra alle verdenshjørner. Transport av laksefiskere med elvebåter var starten for reiselivsbedriften Sorrisniva i 1970. Bedriften har tilbudt overnatting i vintersesongen i deres Ishotel i over 20 år. I tillegg tilbyr de arktiske naturopplevelser i Finnmarksnaturen og kulinariske opplevelser i deres velrennomerte restaurant. Sorrisniva har lenge hatt et ønske om å tilby eksklusiv helårs overnatting og har utredet flere ulike alternativer. Det har vært viktig å tilby noe unikt i reiselivsmarkedet. Laksefiske og nordlys-opplevelser har hele tiden vært i fokus og ambisjoner og kvalitetskrav har vært svært høye. ARC Arkitekter ble engasjert til å lage et skisseprosjekt for et hotell-/ lodgekonsept høsten 2018 og har fulgt prosjektet fram til ferdigstillelse.

Situasjon
Sorrisniva ligger i Storelvdalen, ca. 17 km sør for Alta sentrum. Bygget ligger langs den østlige elvebredden av Altaelva og strekker seg ca. 130 m i nord-sør retning. Det forelå en ferdig vedtatt reguleringsplan da ARC Arkitekter startet sitt arbeid. Alta kommune har et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs Altaelva. Et av hovedtemaene i reguleringsprosessen var ønsket om å bygge tett på elvebredden. I detaljreguleringen fikk man, takket være politisk og administrativ velvilje i Alta kommune, gjennomslag for en byggegrense som lå ca. ti meter fra elva. Byggegrensen har vært avgjørende for utformingen av lodgen. Den sørlige fløyen er forskjøvet nærmere elva enn den nordlige, slik at et skjermet og delvis overbygget uteoppholdsareal kunne etableres på elvebredden utenfor fellesarealene.

Konsept, plangrep
Prinsipielt sett kan en si at nybygget er tredelt. Det er en nordlig og en sørlig romfløy som knyttes sammen av et sentralt plassert fellesareal. Fellesarealet knytter seg til eksisterende foajé og gir dermed god flyt mellom nytt og gammelt.

I første etasje ligger 17 «River rooms», fordelt med 12 rom i nordfløya og 5 rom i sørfløya. Skilleveggene mellom rommene ligger rotert mot elvebredden. Det gjør at rommene orienterer seg mot ulike himmelretninger. Nordfløya har to etasjer og i andre etasje ligger det 7 eksklusive suiter. De skråstilte skilleveggene skaper interessante geometrier som sekskantede soverom, trekantede balkonger og rombeformede baderom. Den skråstilte hovedstrukturen skaper også interessante romlige sekvenser i korridorene utenfor rommene. Korridorene er ensidige. Glassfelt fra gulv til tak gir kontakt med omgivelsene på utsiden. Korridorene har halvprivate soner med sittebenker ved alle rom. Innfelte utstillingsmontre og billedmateriale forteller historien om livet langs Altaelva. En messanin under den høyeste delen av fellesarealet rommer en tilbaketrukket lounge-sone med flott utsikt over elva. Hovedfokus i overnattingsrommene er utsikt. I sommerhalvåret mot Altaelva, i vinterhalvåret mot nordlyset.

Romfløyen i 2. etasje er trukket tilbake slik at alle overnattingsrommene har et sentralt vindu som går direkte over i stort takvindu. Brede skyvedører ut til balkong gir siktlinjer oppover og nedover elva. Det sentrale fellesarealet omfatter foajé, lounge, restaurant, pub, møterom, resepsjon, administrasjonsarealer og støttefunksjoner som toaletter, anretningskjøkken og lager. Anlegget skal betjene store mengder folk på samme tid, spesielt med tanke på besøk av cruisegjester. Hovedferdselsårene er derfor tydelig definert med to hovedretninger som krysser hverandre ved hovedinngangen.  Resepsjonen, med tilhørende administrasjonsareal, ligger sentralt plassert som et hjerte i anlegget og har god kontakt med alle hovedfunksjonene i anlegget.

Volumoppbygning
De nybygde arealene fordeler seg over to etasjer under et tak som folder seg i ulike retninger og vinkler. Taket bygger seg opp til et sentralmotiv over lobbyen som gir assosiasjoner til en lavvo. Takformen bidrar til å forankre nybygget til stedet og snakker sammen med eksisterende bygningsmasse. Mot elverommet har bygget en åpen karakter med store glassarealer. Nordfløyen trapper seg bakover slik at hotellkorridoren i andre etasje krager ut over korridoren på bakkeplanet. Utkragingen bidrar til en interessant volumoppbygning mot adkomstsiden. Fasadene på denne siden har en jevn rytme av vinduer fra gulv til tak som gir siktlinjer mot fjellene og fossen i øst.

Materialbruk
Det er valgt naturmaterialer av god kvalitet med lang levetid og lite vedlikeholdsbehov. Vegger, tak og himlinger, innvendig som utvendig, er hovedsakelig kledd med tre. Kledning av yttervegger og tak framstår med et kjølig uttrykk som gjenspeiler det arktiske klima. Interiøret har en varm fargetone som gir en lun og intim følelse så vel i de store åpne arealene som i de mindre romsonene. Den varme atmosfæren inne i bygget forsterkes av et sentralt plassert ildsted. Enkelte steder trekkes material- og fargepaletteten fra interiøret med ut. Dette bidrar til å skape lune soner for uteopphold. På gulvene er det benyttet Altaskifer og parkett. Hotellrommenes interiør er mørkt og belysningen er dempet. På den måten hindres ikke utsikten mot nordlyset av refleksjoner i glasset.

Konstruksjon
I fellesarealene er det benyttet et bæresystem med runde søyler i stål og bjelker av limtre. Limtrebjelkene er prefabrikkert på mål og levert på byggeplass komplett med knutepunktsdetaljer på søyletopp. Konstruksjonene over fellesarealet er en viktig del av det arkitektoniske uttrykket. To utvendige søyler ved fellesarealene har kjegleformet forblending med råkopp av Altaskifer. Romfløyene har bærekonstruksjoner av tre kombinert med stål. Mot øst krager andre etasje ut ved hjelp av hatteprofiler i stål. Yttervegger og tak er utført som standard bindingsverk i tre. Etasjeskillere er av hulldekker i betong.

Tekniske installasjoner
Det har vært avgjørende at det ikke er ventilasjonskanaler som krysser det sentrale fellesrommet . Det er derfor etablert fire desentraliserte ventilasjonsaggregater som betjener hver sine soner. Betjenende tekniske funksjoner for fellesarealene ligger samlet i et eget volum som skiller inngangssone og resepsjon fra restaurant og lounge. Første etasje rommer bar, anretningskjøkken og garderobe, mens andre etasje er ventilasjonsrom for det sentrale lobbyarealet. Himlinger i hotellkorridorene benyttes som horisontal føringsvei for både ventilasjon og elektro.

Oppsummering
Det har vært en god og konstruktiv dialog mellom byggherre, myndigheter, rådgivere og utførende i både utviklings- og byggefasen. Vi er imponert – både over byggherren som satset og satte spaden i jorda samtidig som Covid 19 stengte landet og over entreprenøren som realiserte et komplekst byggverk på bare 17 måneder. Vi er også takknemlig fra at Alta kommune har vært fleksibel og løsningsorientert. Vi ønsker Sorrisniva lykke til med driften av Arctic Wilderness Lodge og takker for tilliten og samarbeidet.

Info

  • Sted: Sorrisniva 20, Alta
  • Byggherre: Wisløff Eiendom AS
  • Entrepenør: Entreprenør Harald Nilsen AS
  • Areal: 2200 m²
  • Ferdigstilt: 2021