Husbyåsen barnehage (2015)

ARC Arkitekter AS har utarbeidet reguleringsplan og prosjektert barnehage på Husbyåsen i Stjørdal.

Barnehagen gir plass til ca 150 barn. Den har 5 avdelinger og en administrasjonsdel som også inneholder fellesrom for avdelingene.

Bygget er gitt en avlang form og er plassert opp mot adkomstveg i nord-øst slik at lekearealet samles mot sør-vest.

Terrenget på tomten faller 4-5 meter fra nord mot sør. 1. etasje ligger delvis under terreng. Dette gjør det mulig å gå direkte inn i 2. etasje fra terreng. De delene som ligger under terreng inneholder tekniske rom, lager og garderober. Byggets plassering bidrar til både skjerming og god romlig avgrensning av utvendige lekearealer.

Gavlene har skråstilte vegger som bidrar til et spennende og orginalt uttrykk for et fellesskapsbygg.

Fasader er kledd med Accoya – vedlikeholdsfritt trepanel.

Innvendig er bygget stramt organisert med tilnærmet lik utforming av avdelingene.
Administrasjonsdelen med fellesfasilitene ligger sentralt i bygget og er lett tilgjengelig fra både utsiden og alle avdelinger. Det er benyttet glasspartier mellom mange av rommene og mellom avdelingene for å oppnå en opplevelse av åpenhet. Avdelingene i 2. etasje får gode dagslysforhold gjennom store lysåpninger i taket.

Det inngjerdete lekearealet er rikt utformet med ulik overflatebehandling, deriblant gress, asfalt, grus og gummierte overflater. De ulike overflatene er presist avgrenset med bruk av kantsteiner og gir lekerarealet et ryddig utseende og robusthet mht. stor slitasje gjennom bruk. Lekearealet er utrustet med et rikt utvalg av lekeapparater, sandkasser, hytter, bålplasser, vannrenner, plantekasser og annen møblering.

Utenfor gjerdet ligger barnehagens parkeringsplass for både biler og sykler. Parkeringsplassen er utformet med særlig hensyn til at barna skal kunne gå trygt til og fra parkerte biler på egne gangsoner.

Info

  • Byggherre: Gnist Barnehager Husbyåsen
  • Entreprenør: Betonmast
  • 1400 m2 BRA
  • 5 avdelinger
  • 150 barnehageplasser