Ola Frosts veg (2016-2020)

Reguleringsplanen omfatter eksisterende boligområde på Tempe med intensjon om å legge til rette for en ny boligblokk på eksisterende parkeringsplass i Ola Frosts veg.

I tillegg til å regulere inn en ny boligblokk, legger planen opp til at eksisterende parkeringskjeller utvides for at en større del av eksisterende overflateparkering i området legges ned i kjeller og erstattes av uteoppholdsareal.

Nybygget er planlagt på 17 etasjer og gir ca. 7.500m² BRA og rundt 100-120 nye boliger. Prinsippet for utforming er å holde fotavtrykket lite og la bygget henvende seg likeverdig i alle himmelretningene. Dette gir en effektiv bruk av fasade til sol- og lysinnslipp i boligene samt at det har en positiv virkning for opplevelsen av utvendige areal. På grunn av et lite og kompakt fotavtrykk begrenses skyggeeffekten av bygget, der slagskyggen blir lang men kortvarig.

Planen støtter oppunder Trondheim kommunes arealpolitikk om å fortette og transformere innenfra i gangavstand til viktige målpunkt bl.a. i sentrum, St. Olavs hospital, NTNU Gløshaugen og SINTEF.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Trondheim kommune 24.04.2020.

Info:

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: Reguleringsplan
  • Oppdragsgiver: Frost Eiendom AS
  • Nøkkeltall: Bolig – 7.500m² BRA/ca. 100-120 boliger