Østmarkveien 4 – Klinikk for alle (2024)

Østmarkveien 4 var fabrikklokale for Trondheim Preserving fram til år 2000.
Et påbygg mot sør som opprinnelig var verkstedlokaler og fyr-rom for fabrikken hadde delvis stått ubenyttet siden fabrikken ble nedlagt.

«Klinikk for alle» leide lokalene innenfor påbygget.
Klinikken tilbyr et tverrfaglig tilbud innen fysikalsk behandling av plager relatert til muskler og skjelett.
Det er hovedsakelig behandling på benk som tilbys. Virksomheten hadde behov for flere behandlingsrom.

ARC sin oppgave var å transformere påbygget slik at dette kunne tjene som nye velfungerende behandlingsrom for klinikken.
Vi har lagt vekt på at anlegget i størst mulig grad skulle beholde sitt opprinnelige arkitektoniske uttrykk.
Den nye fasaden har platekleding og metallprofiler i samme blånyanse som aluprofiler og beslag på det eksisterende bygget.
Taket er tekket med folietekking med påsveisede profiler som seksjonerer opp den store flaten.

I tillegg til å utvide leiearealet ble det lagt stor vekt på å bringe maksimalt med dagslys til arealene som ligget lengst vekk fra fasaden.
Dette ble gjort ved å etablere overlys i taket på tilbygget.
Det ble lagt inn en ny himling over de nye behandlingsrommene som ikke følger takvinkelen på påbygget.
Smygene opp til overlysene ble skrådd og formet for å optimalisere lysinnslippet.

Det ble etablert store utsparinger i fasaden mellom påbygget og høvedvolumet. Lyset fra takvinduene sendes innover i lokalene gjennom disse åpningene.
Høye innvendige glassfelt er viktig for dagslysforholdene. Det meste av lyset kommer inn gjennom øvre del av åpningene.
Glassfelt i skillevegger vinkelrett mot eksisterende vindusåpninger er etablert for å maksimere både dagslys og utsyn.

Hele leiearealet fikk ny planløsning og nye overflater på gulv, himlinger og vegger.
Lyd-, brannkrav og belysning har også vært viktige fokusområder i prosjektet.

foto: m.c.herzog / visualis-images

Info

  • Adresse:
  • Østmarkveien 4, 7041 Trondheim
  • Tiltakshaver:
  • TPC eiendom AS
  • Entrepenør:
  • Ruta Entrepenør AS