Humlehaugvegen 22 (2007)

Tomten ligger fint til på Ranheim med utsikt over Trondheimfjorden. Huset er organisert med soverom på inngangsplanet og oppholdsrom på plan 2. En rettsløpstrapp med overlys ligger sentralt i huset og deler oppholdsetasjen i en kjøkken- og en stuesone.

Idemessig består boligen av to volumer der et sekundært volum er “tredd” gjennom hovedvolumet.
Materialbruken er med på å understreke denne hovedidéen.

Info

  • Enebolig
  • Byggherre:
  • privat
  • ca. 250 m² + kjeller
  • Rammetillatelse gitt 2006