Granåslia 32 (2011)

Planområdet ligger på Charlottenlund i Trondheim.

Etter gjeldende reguleringsplan fra 1965 er området i dag regulert butikk.
Formålet med planarbeidet var å legge til rette for boliger.

Planen er vedtatt og ARC prosjekterte boligene fram til rammesøknad.

Info

  • Sted: Trondheim
  • Plantype: detaljplan
  • Oppdragsgiver: Romario Invest AS
  • Tomteareal: 3500 m²