Elvehavn brygge (2005-2008)

Elvehavn Brygge er det siste store boligprosjektet på Nedre Elvehavn og består av totalt 15 boligblokker på tomten mellom Rosenborgbassenget og Dyre Halses gate.
ARC har tegnet 6 blokker langs Dyre Halses gate for Skanska og en blokk for Peab boligutvikling.
Bæresystemet består av prefabrikerte hulldekker som spenner hele dybden på byggene.
Dette grepet gir en optimal fleksibilitet i forhold til å kunne variere leilighets-størrelser.
Prosjektet inneholder varierte leilighets-størrelser med hovedvekt på mindre leiligheter. Byggene er i 6-7 etasjer, plassert på en sammenhengende sokkel.
Sokkelen inneholder parkering, næring og småleiligheter.

Taket mellom boligvolumene er opparbeidet som attraktive halvprivate utearealer.
Fasadematerialer er pusset leca, malte sementplater, rheinzinc og svart tegl i sokkel.
Den svarte teglen ble spesialutviklet for prosjektet i samarbeid med Bratsberg teglverk.

Info

  • Oppdragsgivere:
  • Skanska Bolig AS
  • Nedre Elvehavn AS
  • Peab Boligutvikling AS
  • Entrepenør:
  • Skanska
  • areal:
  • ca. 21.000 m²
  • 315 leiligheter
  • Ferdigstillelse 2006