Bergheim amfi (2003)

Prosjektet består av en høyblokk på 12 etasjer og en lavere blokk på 8 etasjer. Alle leilighetene har flott utsikt over Trondheimsfjorden. Høyblokken ligger inn mot en fjellskjæring, et tidligere steinbrudd, mens lavblokken ligger vinkelrett på denne og avtrappes etter terrenget bak. Begge byggene har et system av skrå balkonger og karnapper som orienterer seg mot utsikten og hindrer innsyn fra naboleiligheten.
Bergheim Amfi inneholder totalt 130 leiligheter som varierer fra 70 til 185 m².

Info

  • byggherre:
  • Bergheim Terrasser Eiendom AS
  • entreprenør:
  • Veidekke
  • ca. 11.600 m²
  • 130 leiligheter
  • ferdig febru