Åsane (2012)

Områdeanalyse Åsane er et forarbeid til planarbeid og planprogram for regulering av Liamyrane 2, og områdeplan for Åsane Næringsområde i Bergen Kommune. Målsetningen er å danne et felles dokumentgrunnlag for at de to planene skal kunne ha en parallell prosess.

I materialet er det lagt til grunn tilgjengelige kommunale planer og temakart, og kartlegging av forutsetninger for videre planarbeid i området. Det er utført områdeanalyser, lokale analyser og kartlegging av problemstillinger for utredning i videre planprosess.

Info

  • Sted: Bergen
  • Plantype: Områdeanalyse
  • Oppdragsgiver: NHP Eiendom
  • Planstatus: forarbeid