Stakkevollvegen 25-27 Tromsø (2012)

Stakkevollveien 25A og B og Stakkevollveien 27 i Tromsø.

Planen skal tilrettelegge for utbygging av studentboliger og næring i Stakkevollvegen 25-27 i Tromsø. En viktig målsetning for planarbeidet er å kunne realisere studentboliger i tidlig fase av utbyggingen, samtidig med at de eksisterende næringsarealene beholder sitt næringsgrunnlag når eksisterende avkjørsler må legges om og tilpasses overordnede planer.

Planområdet ligger innenfor Kommunedelplan for Stakkevollveien i Tromsø som blant annet gir føringer for etablering av et friområde på 2400 m2 og en sammenhengende strandpromenade.

Info

  • Sted: Tromsø
  • Plantype: Detaljplan
  • Oppdragsgiver: Stakkevollvegen 27 Eiendom AS
  • Areal:
  • totalt: 37.102 m²
  • forretning: 10.800 m²
  • kontor: 14.000 m²
  • boliger: 16.450 m²
  • Planstatus: 1.gangs behandling