ARC Arkitekter AS

Om oss
Arc Arkitekter ble stiftet i 1985 og er i dag et av Trondheims større arkitektkontorer.
Vårt arbeidsområde spenner fra utarbeidelse av reguleringsplaner til prosjektering av ulike typer bygg og interiøroppgaver. Mange oppdrag starter med planarbeid og vi har derfor i senere tid lagt vekt på å styrke vår kapasitet og kunnskap på dette området.

Vi har erfaring fra blant annet utarbeidelse av områdeplaner, reguleringsplaner, prosjektering av større boligutbygginger, kontorbygg, butikksentre, skoler, barnehager, hotell m.m. Mange av prosjektene våre kombinerer flere formål.

Hovedtyngden av våre oppdragsgivere er fra privat sektor.
Vi er opptatt av samspill og god dialog og benytter verktøy som stimulerer til dette.
Vi benytter ofte fysike modeller i konseptutviklingen.

Filosofi
Bygninger inngår som regel i et samspill med sine omgivelser.
Vi  er opptatt av at prosjektene våre skal ha en gjennomtenkt utforming som er både moderne, stedstilpasset og bærekraftig. Det alltid et mål at vårt arbeid skal skape merverdier for både oppdragsgiver og almenheten.

Kvalitet
Arc Arkitekter har egne kvalitetssikringsrutiner som baserer seg på rutiner utviklet av Arkitektbedriftene i Norge. Rutinene har som formål å sikre god kunnskapsoverføring i bedriften. Vi har Sentral godkjenning

Data
Arc Arkitekter bruker forskjellige dataverktøy i ulike prosjektfaser.
Våre hovedtegneprogrammer er AutoCAD og Revit.
Kontoret var tidlig ute med å ta i bruk BIM og ligger langt framme i å utnytte de rasjonaliseringsgevinster dette gir.

Miljøpolicy

Arc Arkitekter er stolte av å kunne kalle seg miljøfyrtårn.

 • ARC Arkitekter AS ble stiftet 1985.
 • Firmaet er medlem i Arkitektbedriftene i Norge.
 • Styret
 • Styreformann: Sivilarkitekt MNAL Thor Walter Andersen
 • Styremedlem: Sivilarkitekt MNAL Kjersti Hilde
 • Styremedlem: Dipl. Ing. Arch. Christian Hofmeier
 • Daglig leder
 • Sivilarkitekt MNAL Kjersti Hilde
 • Medarbeidere
 • Kontoret består for tiden av 20 medarbeidere.
 • logo