Alverporten (2023)

Prosjektet er en utvikling av to kvartal innenfor sentrumsplan for Knarvik til blandet bruk som bolig og forretning. Prosjektet ligger i fallende terreng fra E39 i nord mot sundet i sør. Plasseringen i terrenget benyttes til å få kontakt med gateplan i flere plan. Kvassnesvegen skal bli en viktig sentrumsgate med aktive fasader mot gata og er prioritert i prosjektet. På grunn av høydeforskjeller er det forretninger i 2 etasjer der de har kontakt mot gata i begge plan. Kvartalene knyttes sammen under terreng med felles nedkjøring til p-kjeller i sør og forbindelse under Kvassnesvegen.

På forretningsbase i kvartalet mot nord er det planlagt to boliglameller i fire etasjer med til sammen 45 leiligheter.
Boliginngangene nås fra gateplan, fra takhage via utvendig trapp og fra parkeringskjelleren.
På forretningsbase mot sør, er det planlagt tre boliglameller alle i tre etasjer med til sammen 62 leiligheter. Disse er lagt i en vinkel mot Kvassnesvegen i nord og Bruvegen i øst for å gi mer avstand til småhusbebyggelsen og mer sol på uteoppholdsarealet.
Bebyggelsen mot Kvassnesvegen er delt i to bygninger, hvor det mellom bygningene er lagt til rette for en bred trappeforbindelse opp til et felles uteareal. I hjørnet er lamellene bundet sammen med et lavere bygningsvolum som rommer vinterhage og fellesrom for beboerne.

info

  • Sted: Knarvik
  • Oppdragsgiver: Alverporten AS
  • Areal: 10.300 m² BRA Forretning og 11.000 m² BRA Bolig
  • Status: Godkjent rammetillatelse 2023